Obaveštenje o preseljenju na novu lokaciju

Obaveštavamo Vas da se od ponedeljka, 01.03.2010. godine, kancelarije RCR Banat nalaze na novoj lokaciji, u ulici Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin.

Regionalna razvojna strategija – Banat 2009-2013

Regionalni centar za razvoj – Banat je zajedno sa partnerima u prethodnom periodu radio na pripremi petogodišnje razvojne strategije. Odlučni smo da se nosimo sa izazovima pred kojima stoji naša teritorija, te smo u saradnji sa ključnim zainteresovanim institucijama, odredili glavne razvojne pravce i intervencije do 2013. godine.... [opširnije]

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

U okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u 2011. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava. Bespovratna sredstva će se odobravati za... [opširnije]

Međunarodni sajam preduzetništva „Biznis baza” [23.11.2010]

sajam_za_site_400_400Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat i ove godine organizuje zajednički nastup institucija i predstavnika MSP sektora sa područja Banata na devetom po redu Međunarodnom sajmu preduzetništva „Biznis baza“. Kako je u prethodnim godinama na pomenutom sajmu, zajednički nastupalo 30 institucija iz Banata sa skoro 150 predstavnika sektora malih i srednjih...[opširnije]

Projekat „Uspostavljanje saradnje institucija za finansijsku podršku inovacijama u zemljama Jugo-istočne Evrope“ [22.10.2010]

austrijanciRCR - Banat je u periodu od 18-22. oktobra 2010. godine, u sklopu projekta „Uspostavljanje saradnje institucija za finansijsku podršku inovacijama u zemljama Jugo-istočne Evrope“, organizovao seminar u saradnji sa partnerima iz austrijske razvojne banke (AWS).Cilj ovog treninga jeste da prisutni ovladaju potrebnim veštima za kasniju implementaciju projekata i aktivnosti, koji će se kroz realiz...[opširnije]

Projekat „Akciono planiranje u službi lokalnog razvoja“ [26.09.2010]

kikindaradnegrupe015_400Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat podržao je projekat opštine Kikinda „Akciono planiranje u službi lokalnog razvoja“ koji ima za cilj  izradu Akcionog plana opštine Kikinda koji će operacionalizovati već usvojena strateška opredeljenja. Međutim, kako bi implementacija Akcionog plana bila osigurana, bilo je potrebno edukovati sve zaposlene u lokal...[opširnije]

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Institucionalizacija mentoringa kao usluge u sistemu podrške MSPP’’ [19.10.2010]

draganaU okviru aktivnosti predviđenih projektom, mentori iz RCR Banat realizovali su pet poseta preduzeću  ’’Sigma-az’’ doo iz Rume, čija je delatnost prerada i konzervisanje voća i povrća, u cilju obuke kroz praktičan rad na temu dijagnostikovanja proizvodnog procesa. Gdin Hideo Kobayashi, koordinator projekta i gdin Sato Kazuchika expert u ovoj oblasti u Japanu koordinirali su ovim posetama.Aktivnosti ...[opširnije]

Evropska mreža preduzetnika [02.08.2010]

evropa_en_logoProjektom Evropska mreža preduzetništva u Srbiji  nastavlja se i ove godine pružanje podrške malim i srednjim preduzećima prilikom nastupa na tržištu EU kao i pomoć pri pronalaženju poslovnih partnera u inostranstvu.Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj  - Banat će i ove godine koordinatoru projekta, Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, distribuirati obrasce za registraciju MSP....[opširnije]