Konkursi/fondovi

naslov4

Pregledajte najaktuelnije konkurse i fondove.

Banat
Dokumenta
O Regionalnom centru za društveno-ekonomski razvoj Banat

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat (RCR Banat) je regionalna razvojna institucija, akreditovana 12.10.2011. od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju. Status akreditovane razvojne agencije u regionu Vojvodine podrazumeva obavljanje poslova razvoja i unapređenja regionalnog razvoja.

Danas RCR Banat ima ulogu lidera i koordinatora razvojnih aktivnosti u Banatu. RCR Banat je jedna od jedanaest regionalnih razvojnih agencija u Srbiji uspostavljena da doprinese izgradnji održivog kapaciteta društveno-ekonomskog razvoja na teritoriji Banata kroz formiranje snažnog partnerstva sa javnim, privatnim i nevladinim sektorom.

Partner RCR Banat na nacionalnom nivou je Vlada Republike Srbije, na pokrajinskom nivou Vlada AP Vojvodine, svih 19 lokalnih samouprava sa teritorije Banata, tri Regionalne privredne komore, Evropski pokret u Banatu, Dištrikt 0230, UPMSPP Vršac, BUPA Pančevo, „Mlekoprodukt“ d.o.o. iz Zrenjanina i HIP Petrohemija a.d. iz Pančeva. Pored osnivača, kojih je ukupno 29, svojim radom agencija je odgovorna i svakom od 690.000 stanovnika Banata. Sve ove organizacije i institucije dale su podršku u osnovanju agencije.

Dalji razvoj je moguće ostvariti uz tehničku, organizacionu i finansijsku podršku kako nacionalnih partnera, tako i evropskih fondova koji su fokusirani na regionalni i nacionalni razvoj. Naposletku, budućnost razvoja RCR leži u mladom, obrazovanom i motivisanom izvršnom timu koji se u prethodnom periodu razvio u tim velikih kapaciteta i kompetencija. RCR Banat kao prva akreditovana agencija na području AP Vojvodine, danas je postao prepoznatljiv kao pokretač regionalnih inicijativa i međuopštinskih povezivanja.

Sve aktivnosti koje sprovodi RCR Banat u skladu su sa nacionalnim, regionalnim i lokalnim strateškim dokumentima. Ključni prioriteti su razvoj ljudskih resursa, razvoj jake i dinamične privrede, izgradnja moderne infrastrukture, koji će Banat učiniti još atraktivnijom teritorijom za život i rad.

Koordinaciona uloga u razvoju teritorije se ogleda u:

  • Određivanje ključnih prioriteta za teritoriju Banata (tri banatska okruga);
  • Podrška malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima (MSPP) i privredi uopšte;
  • Unapređenje infrastrukture kroz tehničku podršku u pripremi i realizaciji infrastrukturnih projekata;
  • Razvoj ljudskih resursa, razvoj zajednice i ruralni razvoj kroz pripremu i implementaciju projekata;
  • Konstantno podizanje kapaciteta za upravljanje procesom regionalnog razvoja, putem unapređenja efektivnosti i efikasnosti;
  • Unapređenje poslovnih odnosa i saradnje sa partnerima na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

U skladu sa ključnim prioritetima i raspoloživim resursima, RCR Banat doprinosi kontinuiranom društveno-ekonomskom razvoju regiona, prepoznajući dobre poslovne prilike sa velikim brojem partnera iz državnog, privatnog i civilnog sektora.

Naša uloga

RCR Banat je prva razvojna institucija koja se bavi regionalnim društveno-ekonomskim razvojem na teritoriji AP Vojvodine. Naša uloga je da, zajedno sa partnerima, radimo na ekonomskom razvoju Banata.

Organizaciona šema

Pogledajte ko radi za vas.

Naše aktivnosti

Sve aktivnosti RCR - Banat u skladu su sa Razvojnom strategijom Banata. Mi radimo u interesu našeg regiona, sa velikim brojem partnera iz državnog, privatnog i civilnog sektora.

Istorijat RCR Banat

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat, d.o.o. Zrenjanin (RCR Banat) nastao je "transformacijom" Regionalnog centra za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva - Banat d.o.o.

Kontakt informacije
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona +381 (23) 510 567